• โครงสร้างของการเขียนโปรแกรมภาษา PHP

        การเขียน PHP  จะต้องเขียนอยู่ในแท็ก  หรือ แบบที่สองนั้นจะเป็นแท็กแบบย่อซึ่งเครื่องที่ให้บริการฝากเว็บ หรือเครื่องที่จำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้  จะต้องเปิดให้ใช้งานได้ก่อน มิเช่นนั้นจะเกิดการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดขึ้นได้  โค๊ด PHP ที่เขียนขึ้นนั้นจะต้องบันทึกเป็นไฟล์ที่มีส่วนขยายเป็น *.php เช่น  index.php

  ตัวอย่างคำสั่งแบบที่ 1
  $name = “Songchai”
  echo “สวัสดีฉันชื่อ “. $name .”
  ”;
  ?>

  ยืนยัน :: ”/>

  ผลลัพธ์ดังนี้

        การเขียน PHP สามารถที่จะแทรกรวมกับโค๊ด HTML ได้แต่จากตัวอย่างคือจะต้องสร้างไฟล์ที่มีส่วนขยาย หรือชนิดของไฟล์เป็น .php เท่านั้น

  ตัวอย่างคำสั่งแบบที่ 2

  $name = “Songchai”
  echo “สวัสดีฉันชื่อ “. $name .”
  ”;
  ?>

  ยืนยัน :: ”/>

  ผลลัพธ์

        ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่เปิดให้ใช้แท็กแบบย่อจะแสดงผลลัพธ์ดังภาพ  หากเป็นการทดสอบบนเครื่องจำลองให้เข้าไปแก้ไขไฟล์ php.ini ดังภาพ

  ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องดังนี้

  โค๊ด HTML สำหรับแก้หน้าเว็บไม่แสดงภาษาไทย


        ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ค้นหาข้อมูล เช่น google, yahoo, msn  แล้วพิมพ์คำว่า html encode utf-8

        จะได้วิธีแก้ไขหน้าเว็บเพจ ดังนี้


  โค๊ดทั้งหมดบันทึกในไฟล์ index.php ก็จะสามารถแสดงภาษาไทยได้ถูกต้อง
  $name = “Songchai”
  echo “สวัสดีฉันชื่อ “. $name .”
  ”;
  ?>

  ยืนยัน :: ”/>

  ข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยๆ ตอนที่เริ่มเขียนโปรแกรมแรกๆ คือลืมเครื่องหมายปิดท้ายคำสั่ง
  ตัวอย่าง
  $name = “Songchai”
  echo “สวัสดีฉันชื่อ “. $name .”
  ”;
  ?>

  ยืนยัน :: ”/>


  เมื่อนำโค๊ดนี้ไปรัน จะพบหน้าจอแสดงข้อผิดพลาดดังนี้
  Parse error: syntax error, unexpected T_ECHO in D:wwwphp_articlesindex.php on line 8
  หากพบข้อความแจ้งข้อผิดพลาด syntax error ให้ตรวจสอบดูว่าบรรทัดที่แจ้งเตือนนั้น มีส่วนไหนที่เขียนไม่ถูกต้องบ้าง ในตัวอย่างนี้คือ ลืมเครื่องหมายสิ้นสุดคำสั่ง
  $name = “Songchai”  ต้องแก้โดยใส่ตัว ; ไว้ด้านหลังสุด
  $name = “Songchai”;


  สรุปเกี่ยวกับโครงสร้างแล้วก็คือ หากไม่แน่ใจว่าเว็บโฮสติ้งที่เราใช้บริการจะเปิดให้ใช้แท็กแบบย่อรึเปล่า และเพื่อป้องกันปัญหาที่จะต้องตามมาแก้ไขโค๊ดทีหลัง
  แนะนำว่าให้ใช้แท็กแบบเต็มไปเลยครับ
  //โค๊ดต่างๆ
  ?>

  ก็ขยันอีกนิดพิมพ์เป็น แทนละกัน
  จะได้ไม่ต้องกังวลกันทีหลัง ^^

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก :sunzandesign

ค้นหา

ล่าสุด

About

(Team Developer) ORNEXDEV

facebook fanpage